1
1
Giỏ hàng

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi truy cập và sử dụng Website này. Bằng việc truy cập vào Website, quý khách được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, quý khách có thể dừng việc truy cập và sử dụng Website. 

Công ty TNHH H.A.V.A.S (“Nệm Hava's”) là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho quý khách các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, quý khách nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này. 

1. Chính sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân 

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách bảo mật để hiểu đầy đủ cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Chính sách bảo mật được đưa vào liệt kê cùng với các Điều khoản tại đây giúp bạn dễ dàng tiếp cận và tham khảo nội dung hơn. 

2. Quyền sở hữu trí tuệ 

Tất cả các nội dung thể hiện tại đây, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, hình ảnh, bố trí (sau đây gọi chung là "Tài Liệu") thuộc quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền khai thác sử dụng của Nệm Hava’s đối với quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các quyền khác theo quy định pháp luật.
Bạn được sử dụng các Tài Liệu đăng tải trên website này cho mục đích tiêu dùng cá nhân, không vì mục đích thương mại và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phi thương mại. Việc sao chép, sửa đổi một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, nhượng lại quyền, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản thành viên liên quan của Nệm Hava’s. Trích dẫn nguồn từ website này là yêu cầu bắt buộc khi sử dụng bất cứ Tài liệu nào của chúng tôi

3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi 

Nệm Hava’s sẽ không chịu bất cứ thiệt hại hay trách nhiệm nào phát sinh do việc sử dụng hay không thể sử dụng website của chúng tôi. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải virus có thể lây nhiễm vào thiết bị của bạn, thiết bị điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc, điện thoại bị hư hỏng hay các sự cố kết nối khác không có khả năng truy cập internet của quý vị, việc truy cập trái phép, lỗi hệ điều hành hay bất kỳ rủi ro nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hay thiệt hại nào phát sinh liên quan đến giới hạn trách nhiệm trên. Chúng tôi cũng không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các thông tin, tài liệu được đăng tải cho dù được cung cấp bởi Nệm Hava’s hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

4. Liên kết với các website khác 

Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Nệm Hava’s chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc Nệm Hava’s cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là Nệm Hava’s đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. Nệm Hava’s từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó.